Verkeersregels Curaçao

Rijden onder invloed
Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.
Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon
Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken.

Basisverkeersregels
Je moet rechts rijden en links inhalen.

Voorrang
Op kruispunten hebben bestuurders van rechts voorrang tenzij met verkeerstekens anders is aangegeven.
Op T-splitsingen moet een bestuurder op de weg die eindigt, voorrang verlenen aan bestuurders op de doorgaande weg.
Bestuurders op een verharde weg hebben voorrang boven bestuurders op een onverharde weg.
Bestuurders van een motorvoertuig hebben voorrang op overige weggebruikers (ook bromfietsers), behalve als zij bij het afslaan de overige weggebruikers kruisen.

Rotonde
Bij grotere rotondes wordt gewoonlijk met een voorrangsbord en/of haaientanden op de weg aangegeven dat bestuurders die op de rotonde rijden, voorrang hebben op bestuurders die de rotonde op willen rijden.
Als er echter geen voorrangsbord en haaientanden aanwezig zijn bij een rotonde, gelden daar dezelfde regels als voor een gewoon kruispunt en hebben bestuurders van rechts voorrang. Dit betekent dat bestuurders die op de rotonde rijden, voorrang moeten verlenen aan bestuurders die de rotonde op willen rijden.
Let op: soms is de bewegwijzering bij rotondes niet duidelijk, dus neem bij twijfel geen voorrang en let goed op het overige verkeer.

Inhalen
Je moet links inhalen, maar op wegen met gescheiden rijbanen en twee of meer rijstroken per rijrichting is rechts inhalen toegestaan.

Bijzonderheden
Bij regen worden wegen bijzonder glad in Curaçao. Bestuurders wordt daarom aangeraden bij regen of een nat wegdek hun snelheid te matigen en voldoende afstand te houden tot hun voorligger omdat hun remweg aanzienlijk langer is dan normaal.

Bekijk hier onze algemene verhuur voorwaarden